Integriteit is een belangrijke factor voor een gezond economisch klimaat. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen en de integriteit van de provincie Noord-Brabant te bewaken doet de provincie alleen zaken met integere personen en bonafide bedrijven en organisaties.

De Wet Bibob geeft de provincie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de achtergrond van personen, bedrijven en organisaties waarmee de provincie de vastgoedtransactie aangaat.
Dit integriteitsonderzoek loopt parallel aan het proces van de vastgoedtransactie en wordt uitgevoerd door de Bibob-eenheid van de provincie. Alle door u, in het kader van dit onderzoek, overgelegde gegevens vallen onder de geheimhouding van de Wet Bibob.

Het onderzoek op basis van de Wet Bibob begint op het moment dat u dit vragenformulier ingevuld inlevert bij de Bibob-eenheid. Het vragenformulier bevat vragen over uw bedrijfs-/organisatiestructuur, de financiering van uw bedrijf/organisatie en de bij uw bedrijf/organisatie betrokken personen. Dit formulier is onderdeel van het proces van de vastgoedtransactie. Dit betekent dat u verplicht bent het formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen, te voorzien van de gevraagde bijlagen en separaat in te dienen bij de Bibob-eenheid. Als u gegevens niet of niet volledig verstrekt, kan dit gevolgen voor uw vastgoedtransactie hebben. Wij kunnen dan weigeren de vastgoedtransactie met u aan te gaan. Overigens kan de provincie, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.

Zie ook