De provincie kan een bibob-onderzoek uitvoeren bij een gunning van een overheidsopdracht binnen de sectoren:

  1. milieu (onder andere saneringsbedrijven, afvalverwerkers, afvalbewerkers, bestrijdingsmiddelenmarkt en markt van bodemverbeteraars)
  2. informatie- en communicatietechnologie (onder andere het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites)
  3. bouw (onder andere infrastructurele werken, utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw, projectontwikkeling en afwerkingsbedrijven)

De inschrijver levert het vragenformulier in en ondertekent dit.

Hieronder vindt u het vragenformulier, behorend bij een inschrijving voor een overheidsopdracht. In verband met de geheimhouding wordt het vragenformulier bij de bibob-eenheid ingediend.

Zie ook