Dit betekent dat er vanuit de Wet Bibob geen beletsel is om de vergunning of subsidie te verlenen of de opdracht te gunnen. De provincie rondt de procedure van verlening of gunning dan verder af.

Maar een bibob-onderzoek kan onder andere ook leiden tot:

  • het verbinden van extra voorschriften aan een vergunning, subsidie of overheidsopdracht
  • het weigeren van een aangevraagde vergunning of subsidie
  • het intrekken van een verleende vergunning of subsidie
  • het uitsluiten van een bedrijf bij een overheidsopdracht

Het bedrijf of de organisatie mag, voordat de provincie een negatief besluit neemt, een reactie geven op de verzamelde informatie en het eventuele advies van het Landelijk Bureau Bibob. De provincie betrekt deze reactie bij het nemen van het uiteindelijke besluit. 

Geheimhouding

De Wet Bibob stelt strenge eisen aan geheimhouding. Iedereen, inclusief de provincie zelf, die in het kader van deze wet de beschikking krijgt over gegevens van derden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. De Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op deze informatie.

De website van het Landelijk Bureau Bibob biedt algemene informatie over het Landelijk Bureau Bibob.

Contact

Wet Bibob: de gevolgen

Bibob-eenheid