Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert, past zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toe bij:

  • omgevingsvergunningen onderdeel milieu
  • subsidies
  • overheidsopdrachten
  • vastgoedtransacties

Een bibob-onderzoek kan plaatsvinden als een bedrijf of organisatie een vergunning of subsidie aanvraagt, zich inschrijft voor een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, ook als deze al verleend, gegund of aangegaan is. Hieronder vindt u per toepassingsgebied in welke specifieke gevallen de provincie de Wet Bibob toepast.

Als de provincie de Wet Bibob toepast is een correct, zorgvuldig en naar waarheid ingevuld vragenformulier onderdeel van de aanvraagprocedure. De aanvrager of inschrijver vult dit verplicht in en ondertekent het. Het formulier bevat onder meer vragen over de structuur en financiering van het bedrijf of de organisatie.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens brengt de provincie de integriteit van het bedrijf of de organisatie en de daarbij betrokken (rechts-)personen in kaart. De provincie raadpleegt hiervoor diverse bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, nieuwsberichten en politie- en justitiegegevens.

Soms vraagt de provincie advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan stelt de provincie het bedrijf of de organisatie altijd in kennis. Het LBB verricht dan een verdergaand onderzoek.

Zie ook