Om deze monumenten te behouden voor toekomstige generaties, is het zaak deze goed te onderhouden. Samen met eigenaren en vrijwilligers draagt de provincie daar zorg voor.

Zie ook