Geschiedenis van de drie-eenheid

De drie objecten liggen aan de rand van Velp, vlak achter een dijk van de Maas. Samen vertellen ze bijna 10 eeuwen religieuze geschiedenis van Brabant. Van de middeleeuwen, naar de refugieperiode tot de periode van het Rijke Roomse Leven. In 1648 werd de katholieke godsdienst in de Meierij van ’s Hertogenbosch en het land van Cuijk verboden. Maar in het land van Ravenstein, waartoe Velp behoorde, bleef de godsdienstvrijheid bestaan. Daarom kon de Vincentiuskerk als parochiekerk in gebruik blijven en konden de Kapucijnen vanuit ’s Hertogenbosch hun klooster in Velp stichten (1645). Het kasteel heeft sinds de 16e eeuw veel eigenaren gekend, totdat het in 1858 werd overgedragen aan de Redemptoristinnen uit Brugge.

Betekenis voor Brabant

Cultuurhistorisch gezien is de drie-eenheid in Velp één van de iconen van Brabant. Drie belangrijke periodes in de religieuze geschiedenis worden hier vertegenwoordigd: het Middeleeuwse Vincentiuskerkje (10e en 12e eeuw), het Emmausklooster uit de refugieperiode (17e en 18e eeuw) en het Redemptoristinnenklooster uit de periode van het rijke Roomse leven (19e – 20e eeuw). De religieuze gebouwen uit deze drie tijdlagen ontmoeten elkaar en het is het geheel van deze verhalen die de drie-eenheid in Velp zo uniek maakt in Brabant.

Doel en planning

Met het vertrek van de laatste Kapucijn, zal de drie-eenheid voor het eerst in tien eeuwen geschiedenis geen religieuze functie meer bekleden. Het bestuur zoekt daarom naar een nieuwe bestemming die past bij het gedachtengoed van de Franciscanen (Kapucijnen). Ook de eigenaar van het Redemptoristinnenklooster, bouwbedrijf Roelofs en Haase, wil investeren in de herbestemming van haar klooster. De gemeente Velp, eigenaar van het Vincentiuskerkje, bracht de eigenaren samen in hun zoektocht en betrok ook de provincie Noord-Brabant hierbij.

In de gezamenlijke verkenning naar een nieuwe toekomst voor de drie-eenheid wordt het Redemptoristinnenklooster gelinkt aan de functie wonen met zorg en het Emmausklooster aan zorg met wonen. Het Vincentiuskerkje moet, aangevuld met recreatie en toerisme, op zijn beurt voor ontmoeting tussen de functies en de doelgroepen zorgen. De partijen werken aan een gezamenlijk gedragen visie en ontwikkelplan voor de drie-eenheid. Dit ontwikkelplan vormt de basis voor een eventueel investerings- of participatiebesluit van de provincie.