Brabant telt zo’n honderd kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen waar mensen leefden, werkten, vreugde en verdriet beleefden. De complexen samen met de verhalen, bepalen de geschiedenis van Brabant. Om díe historie te bewaren wil de provincie een aantal van deze gebouwen nieuw leven inblazen en bewaren voor de toekomst. Veel van deze erfgoedcomplexen staan echter leeg. Een aantal ervan staat zelfs op de nominatie voor sloop.

Investeren

Met de Erfgoedfabriek investeren we in de herbestemming van belangrijke erfgoedcomplexen. Dit doen we altijd in samenwerking met andere partijen in de markt. Oude gebouwen krijgen nieuwe functies, verhalen blijven levend en karakteristieke gebouwen in ons landschap blijven behouden.

Start interactieve kaart voor meer informatie over de verschillende projecten.