De provincie Noord-Brabant hecht er waarde om het verhaal en de maatschappelijke waarde van het kloosterleven door te geven aan toekomstige generaties.

Hoogste aantal kloosterlingen

Het Brabantse verhaal van het kloosterleven begint als Ridder Folckert van Berne op zijn paard de Maas oversteekt om aan zijn achtervolgers te ontkomen. Hij belooft God dat hij een klooster zal stichten als dit zou lukken. Hij bereikt de overkant en stichtte in 1132 een Klooster in Berne dat destijds bij Brabant hoorde.

Het kloosterverhaal zet door en in 1861 telde Brabant 39 mannen- en 137 vrouwenkloosters.  Tijdens het hoogtepunt (rond 1960) kent Nederland en dan met name Brabant in absolute aantallen het hoogste aantal kloosterlingen ter wereld. De kloosters hebben belangrijke invloed op het gebied van zorg en onderwijs.  En door de talloze missies brachten de zusters en broeders Brabant naar de wereld en de wereld naar Brabant.

Daarna volgt een periode van afnemende invloed van de georganiseerde godsdienst en worden taken als zorg en onderwijs overgenomen door de overheid. Veel kloosters zagen dat hun maatschappelijke taak was volbracht en kwamen daarom tot voltooiing.  De gebouwen die daardoor vrijkwamen zijn verkocht, herstemd of gesloopt. Dat wil niet zeggen dat het kloosterleven in Brabant ten einde is. Ongeveer tien kloostercommuniteiten werken aan een toekomst in Brabant.

Invloed op samenleving

Het kloosterleven in Brabant heeft dus een grote invloed gehad op de Brabantse samenleving. Maar dat besef dreigt te verdwijnen. De provincie Noord-Brabant hecht er waarde aan om de geschiedenis van Brabant door te geven aan toekomstige generaties. Daarom zet zij zich in om rond het Brabantse kloosterleven te vertellen en weer bredere bekendheid te geven.

Daarnaast wil de provincie de kloosters ondersteunen om het kloostererfgoed op passende wijze meer toeristisch- recreatief te ontsluiten om zo onderhoud en exploitatie te ondersteunen. Om dat te doen zet de provincie zich ook in om samenwerking te faciliteren tussen de partijen die verbonden zijn aan het Brabantse kloosterleven.

4 projecten

Om haar doelen te bereiken is de provincie een viertal projecten gestart

  • 2021 Wordt een bijzonder jaar voor Brabant en haar Kloosters. Er komt een reeks van unieke en bijzondere gebeurtenissen en belevenissen voor zowel een breed publiek als een grote groep geïnteresseerden. 

  • Wandelaars van het kloosterpad maken kennis met voormalige maar vooral ook actieve Kloosters. Het pad voert langs 14 Kloosterparels en talrijke bijzondere locaties in Noordoost-Brabant en is een initiatief van de provincie. 

  • Bestaande kloosterproducten en diensten krijgen nieuw elan en nieuwe producten en diensten worden gelanceerd. 

  • Er komt een campagne op social media waarin tien bijzondere kloosterverhalen onder de aandacht worden gebracht. 

  • Ondersteunend aan bovenstaande projecten versterken we de verbinding en de samenwerking tussen alle partijen die een rol spelen in het behoud en het uitdragen van het Brabantse Kloosterleven.  

Kijk voor meer indrukken en voor komende activiteiten op www.brabantskloosterleven.nl