Kasteel, cover beleidskader erfgoed

Deze plekken vertellen ons de geschiedenis die onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Het is helaas onmogelijk al het erfgoed in Brabant te behouden. Hiervoor ontbreken eenvoudigweg de mogelijkheden en de middelen. We moeten kiezen tussen erfgoed dat we willen behouden, restaureren en herbestemmen en het erfgoed waar we niet actief mee aan de slag gaan.

In het beleidskader 'De (verbeeldings)kracht van erfgoed' vertellen wij hoe we de komende jaren om willen gaan met die keuze. Omdat het onze ambitie is om de verhalen van Brabant te kunnen (blijven) vertellen, focussen we op 4 belangrijke verhaallijnen van Brabant:

 • Bevochten Brabant
  De vele forten, kazernes en waterlinies illustreren een geschiedenis waarin Brabant regelmatig het strijdtoneel vormde. De provincie focust zich binnen deze verhaallijn op de Zuiderwaterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Tweede Wereldoorlog.
 • Innovatief Brabant
  Brabant staat bekend om de producten zoals textiel, leer, suiker en tabak. Grote iconen voor deze verhaallijn zijn Strijp-S in Eindhoven, CHV in Veghel en KVL in Oisterwijk.
 • Bestuurlijk Brabant
  De vele kastelen, stadspaleizen en landgoederen laten een verleden zien van de rijke bestuurlijke elite in Brabant. Hierin draagt de provincie structureel bij aan de topmonumenten Markiezenhof  en Kasteel Heeswijk.
 • Religieus Brabant
  Brabanders zoeken al eeuwenlang naar de diepere zin van het bestaan, gemeenschapszin en rituelen. In deze verhaallijn focussen we ons daarom voornamelijk op kloosters en parochiecentra in de provincie.

Vanuit deze verhaallijnen kiest de provincie waar kansen liggen. Vanuit erfgoed maar ook in relatie tot sociale veerkracht en ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Brabant.