De Omgevingswet gaat onder andere over het (aanwijzen van) provinciale en gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, en bijvoorbeeld rekening houden met erfgoed bij een omgevingsplan.