Het meldpunt werkt met het Archis-vondstmeldingsformulier, waarop u uw archeologische vondsten kunt registreren. Archis is een geautomatiseerd 'archeologisch informatiesysteem' voor de Nederlandse archeologische vakwereld en de overheidsdiensten.

Degene die een vondst meldt, ontvangt een bevestiging van het meldpunt. U kunt ook een afspraak maken voor een bezoek in het veld om de vondst op locatie vast te leggen. Desgewenst komt een meldpuntarcheoloog bij u thuis om de vondsten te beschrijven en het formulier in te vullen.

Aanlevering van archeologische opgravingsgegevens door bedrijven

Het Provinciaal Depot Bodemvondsten is aangesloten bij het ArcheoDepot.nl. ArcheoDepot.nl is het aanleveringsloket voor archeologische bedrijven. Sinds 2011 is het wettelijk verplicht de documentatie van archeologische opgravingen ook compleet digitaal aan te leveren. ArcheoDepot vormt een garantie dat archeologische monumenten digitaal duurzaam behouden blijven. Het initiatief voor deze service komt voort uit een wens van het Rijk en het bedrijfsleven om één aanleveringsloket te creëren waar bedrijven digitaal hun opgravingen kunnen aanleveren aan de eigenaren van de vondsten.

Met dit formulier kunt u een pakbon uploaden naar het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

Contact

U kunt het Meldpunt Archeologie Brabant telefonisch bereiken via: 073 681 28 12 of via e-mail archeologie@brabant.nl.

Contact

Provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten

Zie ook