afbeelding van

Nieuws Erfgoed

Laatste nieuws over erfgoed, monumenten en archeologie.

afbeelding van

Kloosterleven in Brabant

Meer dan 450 gebouwen en ontelbare levensverhalen van Brabanders.

afbeelding van

Meldpunt Bodemvondsten (MAB)

MAB registreert archeologische vondsten in het landelijk informatiesysteem (Archis).

afbeelding van

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)

Erfgoed is deel van onze identiteit en staat dan ook op de CHW.