afbeelding van

Nieuws Erfgoed

Laatste nieuws over erfgoed, monumenten en archeologie.

afbeelding van

Beleidskader erfgoed

Beleidskader erfgoed 2016 -2020 (verlenging tot en met 2022)

afbeelding van

Meldpunt Bodemvondsten (MAB)

MAB registreert archeologische vondsten in het landelijk informatiesysteem (Archis).

afbeelding van

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW)

Erfgoed is deel van onze identiteit en staat dan ook op de CHW.