Stichting Brabant geeft Energie

Om dat te realiseren heeft Anne-Marie Rakhorst de Stichting Brabant Geeft Energie (BGE) opgericht. Stichting BGE heeft als doel om te bouwen aan een Brabants netwerk dat samen de schouders zet onder de energietransitie. Op de kortere termijn betekent dat vooral om meer energieprojecten in uitvoering te brengen en om de beweging van de Brabantse energietransitie te vergroten.

De activiteiten van de Stichting BGE zijn erop gericht om projecten verder te helpen door kennis, ervaring, netwerk en geld toegankelijk te maken. Want om te komen tot goede projecten gaat het vaak niet alleen om het wegnemen van financiële belemmeringen. Er is ook een betere match nodig tussen initiatiefnemers, kennispartners en investeerders. Door goede initiatieven de kans te geven hun oplossing uit te voeren, kennis hierover te delen. Het gaat om initiatieven van onderop, bijvoorbeeld van burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties of van bedrijven. De initiatieven zijn met name gericht op de verduurzaming van bedrijven en van de gebouwde omgeving en op het opwekken van duurzame energie. Meer informatie over de stichting vindt u op hun site https://www.brabantgeeftenergie.nl/.

Subsidieregeling Brabant geeft Energie

Daarnaast heeft de provincie ook de subsidieregeling Brabant Geeft Energie opgesteld waar projecten ‘van onderop’ die bijdragen aan versnelling van de energietransitie in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Sinds 15 oktober 2020 staat de 4e subsidieronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ open. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn.

In de periode oktober 2018 tot en met september 2019 zijn er 3 eerdere subsidierondes geweest. In totaal hebben 22 samenwerkingsverbanden provinciale subsidie voor hun projecten gekregen.