Kernenergie

Kernenergie levert geen uitstoot van CO2, stikstof of fijnstof op. Tegelijkertijd zijn aan de inzet van kernenergie hoge kosten verbonden en liggen er op technisch vlak nog heel wat uitdagingen. Gedeputeerde Eric de Bie (Energie): “Kerncentrales kunnen bijdragen aan de mix van duurzame energieopwekking. Daarnaast vergen ze beduidend minder ruimte dan windparken of zonneweides en bieden weersonafhankelijke leveringszekerheid.”

Klimaatdoelstellingen en bestuursakkoord

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs formuleerde de provincie ambitieuze doelstellingen: 50% duurzame energieopwekking in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, verwelkomt de provincie naast zonne- en windenergie nu ook kernenergie. Deze optie is opgenomen in het provinciale Bestuursakkoord 2020-2023 en in de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 die GS heeft vastgesteld.

Haalbaarheid kernenergie

Het provinciebestuur gaf TNO en NRG eind 2020 de opdracht om de rol van kernenergie in Brabant in kaart te brengen. Voor 2030 moeten we in ieder geval geen kerncentrale in Nederland verwachten. De totale doorlooptijd voor vergunning en bouw van een moderne watergekoelde 3e generatie kerncentrale bedraagt minimaal 11 jaar. Met betrekking tot een 4e generatie kerncentrale, zoals bijvoorbeeld een thorium/gesmolten zout reactor, zijn geen harde uitspraken te doen. De technische uitdagingen voor zo’n reactor zijn nog niet opgelost. Om die op te lossen, moet er rekening gehouden worden met een totale doorlooptijd van 15 tot 20 jaar, van voorbereiding en vergunning tot realisatie.

Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant

Om kernenergie op termijn in de beoogde energiemix in te brengen, is financiële steun en participatie van de overheid nodig. Zo wil de provincie het initiatief nemen tot een Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant, die zich inzet voor de realisatie van kernenergie tussen 2030 en 2050. Deze coalitie zou kunnen bestaan uit overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Vlaanderen. De coalitie bundelt daarmee kennis en realisatiekracht binnen Brabant. De voorgenomen Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant is een eerste stap op weg naar een door het rijk te vormen (inter)nationale coalitie.

Zie ook