De grondlagen met warm water zitten tussen de 1 en 7 km onder het aardoppervlak. Uitgebreid bodemonderzoek is nodig want niet overal is de bodem geschikt om het warme water omhoog te pompen. De provincie sloot daarom in 2016 een Green Deal met andere partijen met als doel om geschikte plekken te zoeken en aan te boren.

Zijn er al concrete projecten?

Er is in Brabant één geothermiebron, in Zevenbergen. In de rest van Nederland zijn er ongeveer 20 plekken waar geothermie wordt gewonnen.

Zorgt aardwarmte voor overlast?

Het boren naar het warme water duurt 3 tot 6 maanden en blijft niet onopgemerkt voor de omgeving. Alles wat er uit de boorput komt wordt opgeslagen en afgevoerd als afval. Als het boren klaar is worden er buizen in de boorput aangebracht voor de aan en afvoer van het water uit de diepe aardlagen. De installatie die na de boring in werking treedt zorgt niet voor overlast.

Geen bodemdaling

Omdat het opgepompte water weer terugpompt wordt in dezelfde aardlaag geeft aardwarmte geen aardbevingen door bodemdaling. Ook moeten de boringen voldoende afstand houden tot actieve breuken in de diepe aardlagen om ervoor te zorgen dat er geen extra risico op bevingen is.

Bescherming drinkwater

De veiligheid van het drinkwater staat in Brabant voorop. Daarom wordt er gewerkt met dubbelwandige buizen voor het oppompen van het warme zoute grondwater uit de diepe ondergrond. Een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat het zoute water niet per ongeluk mengt met het veel minder diep gelegen zoete grondwater daarboven (de bron voor ons drinkwater). In Brabant gelden daarvoor extra strenge regels voor de aanleg van geothermieinstallaties.

Duurzame energie

Nadat het warme water opgepompt is en de warmte eruit is gehaald, pompt men het afgekoelde grondwater terug naar dezelfde plek in de grond. Daar warmt het water weer op waarna het weer opgepompt kan worden. Waar windmolens en zonnepanelen afhankelijk zijn van de wind en de zon, is geothermie een constante bron van duurzame energie. Geothermie is geschikt voor het verwarmen van huizen, kantoren en kassen maar als er extra diep wordt geboord kan de warmte ook worden ingezet voor industriële processen. Met de techniek van geothermie geeft de provincie invulling aan de Brabantse ambities voor CO2 besparing en het opwekken van duurzame energie. Zie ook: energiebeleid