Specifiek voor de industrie geldt dat er een grote behoefte is aan warmte. Daarom heeft de provincie samen met de industrie, gemeenten en belangenorganisaties een warmteplan opgesteld. Hierin staan concrete acties waar de partijen op willen aansturen om de warmtevoorziening in de industrie te verduurzamen.

Om warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking mogelijk te maken, werkt de provincie onder meer aan het project EnergywebXL. Daarnaast heeft de provincie in oktober 2017 met een groot aantal stakeholders een Green Deal ondertekend om de mogelijkheden van geothermie in Brabant te onderzoeken.

Toezicht en handhaving

Verder is de provincie strenger gaan controleren of bedrijven de (in de wet vastgelegde) maatregelen om te verduurzamen daadwerkelijk uitvoeren. Het gaat daarbij om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar.

Netwerk

Voor de zwaardere industrie is de provincie de BEL-groep (Brabant Energy Leaders) gestart. Binnen deze groep wisselen bedrijven kennis uit op het gebied van energiemanagement.

Zie ook