Warmtebronnen in Brabant

Om de overgang naar aardgasvrij in Noord-Brabant te versnellen zijn sinds mei 2019 de adviseurs warmtetransitie gestart. Zij ondersteunen gemeenten door te antwoorden op vragen rondom de warmtetransitie. Elke gemeente kan advies vragen bij zijn of haar adviseur in de regio.

Samen leren

Het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant is het verzamelpunt van kennis, events en experts rond de Brabantse warmtetransitie. Door actief de verbinding tussen vragende en aanbiedende partijen te zoeken, creëren we samen niet alleen antwoorden op de vragen van vandaag maar gaan we ook actief op zoek naar de oplossingen van de vraagstukken van morgen. U kunt er terecht voor kennissessies, Communities of Practise en een kennisdatabank.

Warmtebronnenregister

Raadpleeg het warmtebronnenregister voor data en informatie over huidige en potentiële warmtebronnen in Brabant. Het warmtebronnenregister wordt continu geüpdatet. Zo werden in 2020 de aardwarmte kaarten verrijkt en kregen we meer inzicht in de potentie van restwarmte van industrie. Zie ook:

Of stel een vraag via: warmtetransitie@brabant.nl