Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant vervangt de vervoerder Hermes stapsgewijs alle bussen naar bussen zonder schadelijke uitstoot. De busvloot is in 2024 volledig vervangen. Het openbaar vervoer in Eindhoven wordt sinds 11 december 2016 al deels uitgevoerd door 43 volledig elektrische stadsbussen.

Transferlijn 70 De Vliert ´s-Hertogenbosch- pantograaf

In ’s-Hertogenbosch rijden al een tijdje 3 zero emissie pantograaf bussen op lijn 70.

Stadslijnen Eindhoven- waterstof

In Eindhoven wordt, met steun van de provincie, de gemeente Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een proef gedaan met 2 waterstofbussen. In de bus zit een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en water. Met de in de bus opgewekte elektriciteit wordt de elektrische motor van de bus aangedreven. De bus tankt één keer per dag waterstof bij het waterstofstation op de Automotive Campus in Helmond.

Transferiumlijn 80 Pettelaarpark ’s Hertogenbosch - inductie

De pilot inductie laadtechniek werd in januari 2017 afgerond. Deze techniek blijkt goed te werken en je merkt weinig van de laadinfra in de openbare ruimte. De markt blijkt echter vooralsnog te kiezen voor laden met behulp van een pantograaf.

Concessies openbaar vervoer

De provincie heeft in de aanbestedingstrajecten voor nieuwe concessies aan vervoerders gevraagd om een visie voor de overgang naar zero emissie busvervoer. Dat is busvervoer zonder schadelijke uitstoot. De concessie voor busvervoer in West- en Oost-Brabant voor respectievelijk 8 en 10 jaar is gegund aan Arriva. De concessie voor het busvervoer in Zuidoost-Brabant voor 10 jaar is gegund aan Hermes. Samen met de provincie geven Arriva en Hermes de komende jaren invulling aan het transitiepad naar zero emissie busvervoer.

Contact

Schoon Busvervoer in Brabant

Zie ook