Elektrische auto delen

Wie helpt mij bij mijn initiatief?

In Brabant zijn 3 aanbieders actief die kunnen ontzorgen als u samen met uw buurt een initiatief wilt opzetten.

Kent u andere aanbieders van dergelijke diensten of bent u zelf aanbieder? Meld dit dan aan de provincie via het contactformulier bij deze pagina.

Hoe organiseer ik elektrisch autodelen?

Enpuls (opgericht door Enexis Groep) ontwikkelt concepten en oplossingen voor deelauto's. Op enpuls.nl vindt u een kennisgids en actieplanner die u kunnen helpen bij het opzetten van uw eigen initiatief. Op de emovia.nl (startpunt voor elektrisch rijden) vindt u 'Handvat  E-deelauto's' met bruikbare tips voor energiecoöperaties en burgerinitiatieven.

Hoe werkt de subsidieregeling?

De provincie stelt subsidie is beschikbaar voor MKB-ondernemers en consumenten die zich verenigd hebben in een stichting of vereniging. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500 per elektrische deelauto. Consumenten kunnen daarnaast subsidie krijgen voor organisatiekosten tot maximaal € 2.500. Een bedrijf of coöperatie kan voor 2 tot 6 elektrische deelauto’s subsidie krijgen. Voor aanvragen zie subsidie elektrische deelauto's.

Wat doet de provincie voor duurzame mobiliteit?

Gelukkig wordt de Brabantse mobiliteit steeds groener en slimmer en de provincie draagt daar op allerlei manieren aan bij. De provincie heeft de ambitie om in 2020 100.000 elektrische auto’s, bussen en andere voertuigen te zien rondrijden op de Brabantse wegen. Daarvoor heeft zij het 100.000 voertuigenplan opgesteld. Lees meer over de acties die daaruit voortkomen op: Elektrisch rijden en groene mobiliteit