De groene sector bestaat uit meer dan alleen landbouwbedrijven. Ook bijvoorbeeld terrein beherende instanties, zoals de waterschappen maken er onderdeel vanuit. Deze bedrijven en organisaties hebben letterlijk veel ruimte tot hun beschikking. Ruimte bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie.
En dat biedt weer andere mogelijkheden. Zo kunnen bedrijven de lokaal opgewekte duurzame energie weer inzetten als streekproduct, waardoor hun relatie met de omgeving verbetert. En dat is nog niet alles, want de provincie ziet binnen deze sector ook kansen om energie te besparen of op te slaan.

Projecten

Binnen het thema Sustainable Energyfarming werkt de provincie nauw samen met De Waardenmakers (voorheen Werkplaats de Gruyter). Deze organisatie heeft in nauwe samenwerking met de groene sector een programma opgesteld bestaande uit 8 projecten. Projecten die zich richten op één of meer van de volgende thema’s:

  • besparing en opwekking van duurzame energie in en voor de groene sector,
  • samenwerking tussen ondernemers en samenleving,
  • energie neutrale bedrijfsvoering en
  • decentrale opwekking en energieopslag.

‘Energie- en klimaatneutraal glastuinbouwcluster Steenbergen’ is een voorbeeld van zo’n project. Hierbij wordt de bedrijfsvoering van 8 glastuinbouwbedrijven uit Steenbergen doorgelicht. Op zoek naar kansen om de glastuinbouwsector in Steenbergen energie- en klimaatneutraal te maken.
‘Logistiek Business Centre Treeport’ is een ander voorbeeldproject. Focus van dit project ligt op het verminderen van de vervoersbewegingen rondom het Business Centre Treeport. Dat levert niet alleen energiebesparing op, maar zorgt ook voor minder overlast voor de omgeving.

Kenniskring

Verder organiseren De Waardenmakers ook 3 kenniskringen. Deze kenniskringen bestaan uit experts, ambtenaren en ondernemers die bij elkaar komen om te praten over inhoudelijke thema’s, zoals waterstofeconomie of energie als streekproduct. De leden bespreken de kansen en belemmeringen van elk thema en gaan vervolgens op zoek naar oplossingen voor de praktijk. 

Follow-up

Tijdens een serie livestreams worden de ervaringen en bevindingen van het programma gedeeld. Inspirerende verhalen, gedegen analyses en originele oplossingen die meerdere problemen tegelijk aanpakken. Elke keer een ander thema en een anders programma. Volg deze serie via het youtube-kanaal van De WaardenMakers, vanaf 2 juni 2020, elke twee weken op dinsdagen om 15.30 uur.