Om dat te realiseren heeft zij de Stichting Brabant Geeft Energie opgericht. Daarnaast heeft de provincie ook de provinciale subsidieregeling Brabant Geeft Energie opengesteld waar projecten die bijdragen aan versnelling van de energietransitie in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
Met de aanstelling van Anne-Marie Rakhorst en de subsidie geeft de provincie invulling aan de middelen van de zogeheten ‘netwerkbegroting’. Hiervoor hebben Provinciale Staten € 3,8 miljoen ter beschikking gesteld om het netwerk verder te verbreden en te versterken.