Europees Parlement

Het Europees Parlement is een belangrijk overlegorgaan van de EU. voor politieke besluitvorming op Europees niveau. Samen met de Raad van de EU en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de EU. Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden. De leden worden elke 5 jaar rechtstreeks door de kiezers van alle lidstaten gekozen. Vanuit Brabant zijn er op dit moment 3 Europarlementariërs actief:

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio’s is een adviesorgaan van de EU. Het vormt de schakel tussen de EU en de decentrale overheden (regio’s, provincies, gemeenten en steden) in Europa. Het Comité van de Regio's kanaliseert informatie van de Europese instellingen naar decentrale overheden en vervult een officiële adviesfunctie richting het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het zorgt er voor dat decentrale overheden hun stem in het Europese besluitvormingsproces kunnen laten horen. Het Comité heeft 329 leden waarvan 12 leden uit Nederland. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen vertegenwoordigt de provincie Noord-Brabant.

Huis van de Nederlandse Provincies

De provincie Noord-Brabant heeft daarnaast nog een eigen vertegenwoordiging bij de EU. Veel EU besluiten hebben rechtstreeks invloed op het dagelijks leven van de Brabantse inwoners. Daarom volgen 2 provinciale medewerkers de EU-besluitvorming vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies. Ook onderhouden ze contacten met diverse EU-vertegenwoordigers, organiseren ze werkbezoeken en kijken ze naar mogelijkheden om Europese fondsen aan te trekken voor projecten in de provincie Noord-Brabant. Op die manier werkt de provincie aan een sterke en onderscheidende positionering van Brabant en stimuleert zij de samenwerking met verschillende partijen.