In Brabant is veel innovatieve kennis aanwezig, bijvoorbeeld bij de zes Brabantse hoger onderwijsinstellingen. Startende bedrijven, vaak opgericht door oud-studenten, passen nieuwe (wetenschappelijke) kennis toe in innovatieve producten of diensten. Braventure helpt hen daarbij. In dit programma bundelen diverse partijen hun krachten, waaronder het hoger onderwijs, diverse regionale organisaties, en de provincie met haar uitvoeringsorganisatie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Braventure helpt startups hun vernieuwende ideeën te ontwikkelen en in de markt te zetten, bijvoorbeeld met het vinden van financiering of door het delen van kennis en netwerken. Het programma benut de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan bij de regionale valorisatieprogramma’s.  

Financieren van startups

Startups hebben vaak moeite met het vinden van financiering om een product te kunnen ontwikkelen. Het startup-programma helpt ondernemers daarbij. Het programma kan onder andere ondernemers begeleiden naar het Brabantse Startup Fonds voor leningen tussen de € 50.000 en € 350.000.

Wat leveren startups op?

Startups leveren een belangrijke bijdrage aan economische groei en innovatiekracht. Innovaties van Brabantse startups hebben in de afgelopen jaren honderden nieuwe banen en tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Ook dragen hun uitvindingen bij aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Deze innovaties maken ons leven makkelijker, onze gezondheidszorg beter of ons vervoer duurzamer.

Zie ook