Life sciences & health

Lifetech is een cluster met internationale potentie. De wereldwijde markt groeit volgens verwachtingen naar een omzet van € 390 miljard in 2018. Dankzij de nauwe samenwerking met het hightechcluster is lifetech in Brabant op wereldschaal concurrerend. Van de 15 grootste fabrikanten van medische apparatuur zitten er 6 in Brabant. In de regio zijn ook toonaangevende kennisinstituten gevestigd, zoals Technische Universiteit Eindhoven, Holst Centre en Fontys Hogescholen, die een grote bijdrage leveren aan de innovatie van de zorg.

Life sciences

De sector life sciences richt zich op de bewerking van cellen in planten, mensen of dieren om gezondheid en genezing te bevorderen. Dit wordt ook wel biotechnologie genoemd. Denk hierbij aan:

Medtech

Onder medische technologie (medtech) vallen de fysieke, hoogtechnologische apparaten die zich richten op het bevorderen van gezondheid of genezing. Voorbeelden hiervan zijn:

  • digitale diagnostiek met een slim horloge of pleister;
  • robots voor de zelfredzaamheid van patiënten.

Innovatie met een lange adem

Het belang van lifetech voor de economie en de maatschappij neemt steeds meer toe. Voor een toekomstbestendige zorg zijn een sterke innovatiekracht van het bedrijfsleven en kennisinstellingen essentieel. De investeringen zijn vaak hoog en het duurt meestal lang voordat innovaties verkrijgbaar zijn op de markt. Toch spelen de innovaties binnen lifetech een belangrijke rol in de maatschappelijke wens om gezond ouder te worden.

Lerende netwerken en campussen

De provincie Noord-Brabant werkt aan een klimaat waarbinnen bedrijven en kennisinstellingen in de lifetechsector, van groot tot klein, maximaal kunnen innoveren. In proeftuinen, zoals het Brainport Healthy Living Lab in Eindhoven of het Care Innovation Center in Roosendaal, en lerende netwerken worden zorginnovaties onderzocht en getest. Campussen, zoals het Pivot Park in Oss, zijn broedplaatsen van bedrijven die naast elkaar aan specifieke medische innovaties werken.

Zie ook