Het havenbedrijf wil zich verder ontwikkelen door te groeien in omvang en in toegevoegde waarde. De haven wil hiermee haar positie versterken als centraal knooppunt voor duurzame logistiek en als gunstige vestigingslocatie voor de procesindustrie. Van belang bij de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is de balans tussen de belangen van omwonenden, natuur en milieu en economie. In de havenstrategie staan de doelen van het havenbedrijf en haar aandeelhouders voor 2030 omschreven.

Verzelfstandiging

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben het Havenschap Moerdijk op 1 januari 2017 verzelfstandigd. Het havenschap is daarmee een bedrijf geworden in de vorm van een naamloze vennootschap. Het havenbedrijf staat nu op meer afstand van de publieke aandeelhouders waardoor zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Een commerciëler havenbedrijf kan bovendien eenvoudiger nationale en internationale bedrijven en goederenstromen binnenhalen. Door uitgifte van aandelen is meer vermogen aan te trekken voor ontwikkeling van het havengebied.

Haven van Moerdijk

De haven van Moerdijk, 4e zeehaven van Nederland, verbindt Brabant via water, buisleiding, weg en spoor met het buitenland. Zij heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven telt 440 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 18.000 mensen. De bedrijven weten door bewerking van inkomende goederen relatief veel waarde toe te voegen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030 en het Uitvoeringsprogramma? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Havenstrategie Moerdijk. Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf Moerdijk u regelmatig over actuele ontwikkelingen.

Meer info: Port of Moerdijk

Zie ook