Zij wil ondernemers stimuleren slim om te gaan met grote digitale databestanden, de infrastructuur voor snel internet op orde brengen en gebruik van digitale toepassingen voor maatschappelijke doeleinden bevorderen, bijvoorbeeld bij het moderniseren van woningen en wijken. De provinciale organisatie wordt daarnaast beter toegerust om in te springen op digitale ontwikkelingen. Het provinciebestuur bekijkt op dit moment hoe zij deze doelen het beste samen met partners kan bereiken.

Investering in maatschappij en economie

De aansluiting van alle Brabantse huishoudens en ondernemingen op internet is belangrijk voor ontwikkeling van de agrarische sector (‘smart farming’), slimme zorg, innovatief onderwijs, recreatie, toerisme en de ontwikkelingen in duurzame en decentrale energie in Brabant. Ook draagt sneller internet bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het Brabantse buitengebied: de toegang tot breedband versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers.

Wilt u weten hoe de internetverbinding bij u in de buurt is? Raadpleeg dan de Breedbandmonitor.

Zie ook