Investering in maatschappij en data economie

De provincie heeft de ambitie om koploper in data economie te zijn. In 2030 is Brabant dé plek rondom data en digitalisering. Daarom wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda waarmee een bijdrage wordt gedaan aan de versnelling van de digitalisering van Brabant. Partners en ondernemers worden uitgedaagd om samen te innoveren en te werken aan economische groei én maatschappelijke opgaven. Om een goed fundament voor digitalisering te leggen in Brabant, richt de uitvoeringsagenda zich ook op het stimuleren van het stuwend MKB om een stap te maken in hun digitale transformatie. Dit om zo meer mensen te laten kiezen voor een opleiding tot data specialist. De verwachting is dat deze agenda in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar is.

Voorwaarde voor toekomstige economische groei en maatschappelijke vooruitgang is een stabiele en veilige digitale infrastructuur. De aansluiting van alle Brabantse huishoudens en ondernemingen is belangrijk voor ontwikkeling van de agrarische sector (‘smart farming’), slimme zorg, innovatief onderwijs, recreatie, toerisme en de ontwikkelingen in duurzame en decentrale energie in Brabant. De provincie monitort de uitrol van digitale connectiviteit via de Breedbandmonitor.

Ook onderzoekt de provincie samen met Brabantse partners hoe er een bijdrage kan worden geleverd met BrabantRing: een veilig en betrouwbaar datanetwerk voor de Brabantse zorg, overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Zie ook