De ambitie richt zich met name op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. De beoogde groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Daarnaast beogen de partijen het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen.

Regio aantrekkelijk houden

De partijen willen investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van € 10 miljoen beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor € 12,5 miljoen garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenbedrijf Moerdijk zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen.

Haven van Moerdijk

De haven van Moerdijk, 4e zeehaven van Nederland, verbindt Brabant via water, buisleiding, weg en spoor met het buitenland. Zij heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven telt 440 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 18.000 mensen. De bedrijven weten door bewerking van inkomende goederen relatief veel waarde toe te voegen. In de havenstrategie staan de doelen van het havenbedrijf en haar aandeelhouders voor 2030 omschreven.

Na de verzelfstandiging in 2017 kan het Havenschap Moerdijk nu bedrijfsmatiger en slagvaardiger opereren en samenwerken met anderen. Als commercieel havenbedrijf kunnen bovendien eenvoudiger nationale en internationale bedrijven en goederenstromen binnen gehaald worden. Door uitgifte van aandelen is meer vermogen aan te trekken voor ontwikkeling van het havengebied.
Het havenbedrijf wil verder groeien en haar positie versterken als centraal knooppunt voor duurzame logistiek en als gunstige vestigingslocatie voor de procesindustrie. Van belang bij de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is de balans tussen de belangen van omwonenden, natuur en milieu en economie.

Logistiek Park Moerdijk (LPM)

Logistiek Park Moerdijk (LPM) maakt een belangrijk onderdeel uit van de verdere ontwikkeling van de Haven van Moerdijk. Op het grootschalig logistiek bedrijventerrein van zo’n 140 hectare komen logistieke bedrijven die gericht zijn op business-to-business en waardetoevoeging, zoals assemblage- of montagewerkzaamheden. De ontwikkeling van LPM is een flinke impuls voor de economie en werkgelegenheid in met name West-Brabant. Er zijn circa 4.000 à 5.000 banen mee gemoeid.

Deze uitbreiding van haven- en industrieterrein Moerdijk komt in de oksel van knooppunt Klaverpolder A16 en A17. Dankzij directe aansluitingen op de A16 en A17 en een zogeheten interne baan minimaliseren we sluipverkeer en verkeersoverlast in de omgeving. LPM wordt duurzaam ontwikkeld en zorgvuldig in het landschap ingepast. De aanleg gaat in fasen tot 2030. Meer informatie op www.portofmoerdijk.nl/LPM

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030 en het Uitvoeringsprogramma? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Havenstrategie Moerdijk. Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf Moerdijk u regelmatig over actuele ontwikkelingen. Kijk ook voor meer informatie op www.portofmoerdijk.nl.

Zie ook