Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten. Zo werkt de provincie aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.

In het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op:

  • een sterk en sociaal innovatief MKB;
  • meer flexibiliteit voor werkgevers en voldoende zekerheid voor werknemers;
  • opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt;
  • minder werkloosheid onder kwetsbare groepen;
  • versterking van internationale arbeidsmarktkansen.

Meer lezen: Uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’

Zie ook