Subsidieregeling Levendig Brabant


In Brabant plussen we het leven. En, dat doen we altijd samen. Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd zijn hierbij onmisbaar. Net zoals u. Want met uw project kunt u ook bijdragen aan een mooier Brabant. Ook de provincie draagt graag een steentje bij. Met de regeling Levendig Brabant steunen we dat stapje extra. Zetten we een tandje erbij om beweging te stimuleren. Vermeerderen we de waarde voor jou als Brabander. Maken we Brabant nóg levendiger.

Wat houdt de regeling Levendig Brabant in?

De subsidieregeling ‘Levendig Brabant’ bevat de onderdelen; Inclusief kunst- en cultuuraanbod, Pilots Levendig Brabant en Stimulans voor Bewegen. Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd vanuit de samenleving.

Inclusief kunst- en cultuuraanbod

De provincie wil dat iedereen kan deelnemen aan kunst en cultuur. Dat doen we altijd samen, in dit geval samen met makers en culturele organisaties in onze provincie. We steunen initiatieven die een breed en divers publiek aanspreken met de regeling Inclusief kunst- en cultuuraanbod. Vanaf september 2024 kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Er is in totaal 1,75 miljoen euro beschikbaar voor projecten die kunst- en cultuuraanbod toegankelijker maken. Vooral voor groepen die nu niet of moeilijker bereikt worden. Lees meer over deze regeling in het nieuwsbericht.

Pilots Levendig Brabant

In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

Stimulans voor Bewegen

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

Let op

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de onderdelen ‘Pilots Levendig Brabant’ en ‘Stimulans voor Bewegen’ omdat de aanvraagtermijn is verstreken. Of deze onderdelen in de toekomst nogmaals opengaan is nog niet bekend, hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. U kunt zich per via levendig@brabant.nl aanmelden voor een lijst van belangstellenden zodat u hierover geïnformeerd wordt. Het onderdeel Inclusief kunst- en cultuuraanbod opent 23 september 2024.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Projecten Levendig Brabant

Benieuwd naar de projecten die subsidie hebben ontvangen in het 1e tijdvak (10 mei-19 juli)?