Wet op behoud van creativiteit

Want de uitdagingen in ons eigen leven en in de samenleving vragen meer en meer om nieuwe antwoorden, om innovatieve en duurzame oplossingen. In Brabant willen we ervoor zorgen dat iedereen zijn aangeboren nieuwsgierigheid en creativiteit kan behouden én verder kan ontwikkelen. Daarom hebben we met bedrijfsleven, onderwijs en overheid de Wet op behoud van creativiteit gebouwd.

Geen echte wet

Een wet? Creativiteit heeft juist ruimte nodig! Dat klopt, het is dan ook geen echte wet maar een manifest waarin we afspreken hoe we het creatief potentieel in Brabant duurzaam kunnen behouden en stimuleren. Onderschreven en ondertekend door betrokken Brabantse partners en de provincie. De Wet op behoud van creativiteit bestaat uit 7 artikelen, in de vorm van beloftes, over onder meer het uitdragen van het belang van creativiteit, het scheppen van een omgeving die uitnodigt tot onderzoeken, experimenteren en reflecteren en volop ruimte geven aan de spelende mens.

De Wet op behoud van creativiteit komt stapsgewijs tot stand, net als een echte wet. Tijdens de Dutch Design Week 2018 ondertekenden zo’n vijftig personen de wet. Zij onderschrijven het belang van creativiteit en slaan de handen ineen om het creatieve potentieel van iedere Brabander te bevorderen.

Meer weten? Kijk dan op de website!

Contact

Wet op behoud van creativiteit