Professionele kunst

Professionele kunstregeling

De provincie ondersteunt 39 culturele instellingen met een regionale functie meerjarig . Dit gebeurt via de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. In totaal ontvangen de instellingen € 23,5 miljoen in 4 jaar.

Afstemming

De culturele basisinfrastructuur in Brabant is niet alleen een provinciale verantwoordelijkheid: ook het rijk en de gemeenten dragen die mee. Met Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant is in deze periode voor het eerst gewerkt met eenzelfde meerjarige subsidieregeling met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling door de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Door de afstemming van dit subsidieproces hebben de instellingen grotendeels nu al duidelijkheid over cofinanciering van de 2 overheden voor de komende jaren.

Op basis van de integrale beoordeling door de AdviesCommissie Brabantstad Cultuur ontvangen de 39 professionele kunstinstellingen subsidie van de provincie (zie ook bijlage).

Zie ook