Amateurkunst

Amateurkunstregeling

De provincie ondersteunt de amateurkunsten in Brabant. 18 Brabantse instellingen die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van de amateurkunstparticipatie krijgen een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024.

De provincie ondersteunt meerjarig 18 culturele instellingen met een bovenlokale functie. Dit gebeurt via de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (paragraaf 4 Amateurkunst). In totaal ontvangen de instellingen € 2.475.000,- in 4 jaar.

Advies

De aanvragen zijn door de Adviescommissie Amateurkunst getoetst aan de verdeelcriteria zoals genoemd in artikel 4.11 van de subsidieregeling. Dit heeft geleid tot een rangschikking waarbij de Adviescommissie adviseert aan 18 instellingen subsidie te verlenen. De provincie heeft dit advies overgenomen en besloten de betreffende instellingen meerjarig te ondersteunen:

Culturele instellingen die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst worden via de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur door de provincie meerjarig ondersteund. In 2017 kregen 19 amateurkunstinstellingen in totaal een provinciale subsidie van € 2,4 miljoen voor 4 jaar. Daarmee is de subsidieregeling voor amateurkunstinstellingen voor deze periode gesloten.

Buurtcultuurfonds

Sinds enkele jaren investeert de provincie samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds in het Buurtcultuurfonds. Het Buurtcultuurfonds versterkt de leefbaarheid in dorpen en wijken via cultuuruitingen en -initiatieven. Daar wil de provincie ook amateurkunstorganisaties bij betrekken.

Meer informatie over het Buurtcultuurfonds vindt u op de website van het Buurtcultuurfonds

Impulsgelden

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die willen bijdragen aan de versterking van de culturele sector, kunnen gebruik maken van de provinciale Impulsgeldenregeling. Daarnaast is geld beschikbaar voor het gebruik van kennisvouchers en voor ondersteuning bij crowdfunding.

De impulsgeldenregeling is ook toegankelijk voor amateurkunst. Uitvoeringsorganisatie Kunstloc Brabant adviseert aanvragers binnen de amateurkunst over hun plannen. Meer informatie vindt u op de website van Kunstloc Brabant

Zie ook