Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als bij zo’n activiteit toch stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen. Dat zijn vaak ingewikkelde puzzels, want het aanbod van stikstofruimte (bijvoorbeeld van een veehouder die wil stoppen) moet precies passen bij de vraag. B

Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie Noord-Brabant heeft goed in beeld waar er in Brabant aanbod is van stikstofruimte en ondersteunt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het Ondersteuningsloket Stikstof is ook het aanspreekpunt voor veehouders die belangstelling hebben voor de vrijwillige aankoop van piekbelasters stikstof.

Contact

Ondersteuningsloket Stikstof

Zie ook