Door de natuur sterker te maken en stikstofuitstoot te verminderen, ontstaan op den duur minder knelpunten voor economische en maatschappelijke activiteiten. Tot die tijd zijn nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk als er geen negatieve effecten op de natuur zijn. Dat betekent dat initiatiefnemers voor elke nieuwe ontwikkeling moeten aantonen dat zij niet bijdragen aan nog meer depositie op een hexagoon (hectare in zeshoekvorm) in één of meerdere Natura 2000-gebieden in Nederland.

De provincie wil ervoor zorgen dat ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Brabant, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en de vraag naar woningen, weer door kunnen gaan. Dat is vaak niet eenvoudig. Daarom helpt de provincie initiatiefnemers via het Ondersteuningsloket Stikstof.

Mogelijkheden vergunningverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden voor initiatiefnemers om een natuurvergunning voor bijvoorbeeld de bouw of uitbreiding van een bedrijf of woonwijk, of de aanleg van een weg te krijgen. Voor veruit de meeste ontwikkelingen is extern salderen vooralsnog de beste mogelijkheid. Lees meer over de mogelijkheden van vergunningverlening 

Ondersteuningsloket Stikstof

Het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie Noord-Brabant ondersteunt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte. Dat zijn vaak ingewikkelde puzzels, want het aanbod (bijvoorbeeld van een veehouder die wil stoppen) moet precies passen bij de vraag. Lees meer over het Ondersteuningsloket Stikstof

Regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS)

De provincie treft verschillende maatregelen om de puzzel te helpen leggen en daarmee ontwikkeling mogelijk te maken. Zo is een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) in ontwikkeling dat helpt om vrijgevallen stikstofruimte bij extern salderen te bewaren en uit te geven. Ook verkent de provincie of het aanleggen van een ‘voorraad' van stikstofruimte helpt om bijvoorbeeld activiteiten die slechts een kleine hoeveelheid stikstof nodig hebben vooruit te helpen.

Contact

Ontwikkelingen mogelijk maken met stikstofruimte