Deze gebieden kennen vaak een groot aantal vraagstukken die zich soms opstapelen. Denk aan verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en teveel stikstofneerslag. Daarnaast spelen de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen en de energietransitie, en soms zijn er ook woningbouw- en infrastructuurvraagstukken. Dat brengt ook kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken.

Meerdere tegelijkertijd

In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken.

Zie ook