Een aantal sporters met een beperking die het aangepast wielrennen uitoefenen.

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal belemmeringen zijn voor mensen met een beperking om te gaan sporten, zoals:

  • vervoer
  • passend aanbod van sportieve activiteiten
  • beschikbaarheid van hulpmiddelen
  • verbinding met de doelgroep en onbekendheid van de doelgroep met de mogelijkheden

Vervoer naar sportactiviteiten en het verstrekken van leenhulpmiddelen zijn twee onderwerpen die we reeds hebben aangepakt:

Leenhulpmiddelen

Sinds 1 november 2017 is het mogelijk voor mensen met een beperking om via Wheels2sport een sporthulpmiddel gratis te lenen voor maximaal een half jaar.

Vervoer naar sportactiviteiten

Hiervoor hebben we een pilot gestart om een beeld te krijgen van de problemen en mogelijke oplossingen hiervoor.

Daarnaast willen we meer bekendheid voor de mogelijkheden die de sportloketten bieden. Hiervoor zijn we de campagne Uniek Sporten Brabant gestart. De campagne wil de website unieksportenbrabant.nl maximaal onder de aandacht brengen. Op deze site is alle informatie samengebracht voor iemand met een beperking die wil gaan sporten. Je kunt een geschikte sport in jouw buurt zoeken, contact leggen met sportcoaches van de sportloketten voor persoonlijk advies en je vindt er meer informatie over vervoersopties en hulpmiddelen, zoals het gratis lenen van sportmiddelen om een sport uit te proberen.

De campagne richt zich op potentiële sporters, maar ook op personen die met hen te maken hebben, zoals onderwijsinstellingen, fysiotherapeuten en huisartsen. En op de sociale omgeving van mensen met een beperking, zoals vrienden, familie en collega's. De provincie werkt hiervoor samen met diverse partners, zoals Brabant Sport en het Fonds Gehandicaptensport Nederland.

Sportloketten

We hebben 7 loketten Uniek Sporten. Een loket Uniek Sporten is een samenwerking van regionale gemeenten die mensen met een beperking begeleiden naar een passend beweegaanbod. De loketten hebben een netwerk en ondersteunen partijen die een bijdrage willen leveren.

Meer informatie

Kijk op www.unieksportenbrabant.nl