Deze video gaat over Toekomst OV 2040 Zuid-Nederland

Om het openbaar vervoer in Zuid-Nederland toekomstbestendig te maken, is minimaal 3,5 miljard euro nodig voor investeringen in knooppunten, infrastructuur en andere verbeteringen op en rond het spoor. Dat is de belangrijkste bevinding van de regionale uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040, dat de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben gedaan op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar artikel