De Brabantse woningmarkt kent een aantal grote uitdagingen. Met de Brabantse Agenda Wonen geeft de provincie aan hoe zij zich de komende jaren gaat inzetten voor versnelling van de woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het ombouwen van leegstand naar woningen.