Deze video gaat over Focus op talent

De focus van het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ligt bij een beroepsbevolking die is toegerust met de opgaven waar Brabant voor staat. Ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van talent. En zodoende de concurrentiekracht versterken en het groeivermogen van het MKB, dat voor Brabant zo belangrijk is.

Naar artikel