Om goederenvervoer goed te kunnen organiseren is kennis nodig, en het delen ervan. Daar wordt hard aan gewerkt. De provincie zorgt voor een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Gerelateerd