In 2014 is de nieuwe Verordening ruimte in werking getreden, een belangrijke stap op weg naar een zorgvuldige veehouderij. In de film wordt uitgelegd wat een veehouder moet doen om te kunnen uitbreiden.

Gerelateerd