Preceyes maakt robottechniek waarmee uiterst nauwkeurig oogoperaties kunnen worden verricht. De provincie Noord-Brabant stelt dit jaar € 2,4 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van leningen aan startende ondernemers met in potentie baanbrekende innovaties.