Deze video gaat over Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Waterschappen Aa en Maas en Limburg, Projectteam Deltaprogramma Maas, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Mook en Middelaar. Zij hebben in juli 2021 een bestuursovereenkomst getekend. Daarin staan de gemaakte afspraken.