Brabant kent zo'n 550 kilometer aan provinciale wegen en investeert jaarlijks zo'n 40 miljoen. Hiermee wordt het wegennet iedere dag weer onderhouden. Maar wegbeheer gaat verder dan de wegen zelf. Denk aan ecologisch bermbeheer of natuurbruggen. Ontmoet de mensen én de dieren van de weg!

Naar artikel