Voor het provinciaal milieu- en waterplan (PMWP) is een video ontwikkeld, die in vogelvlucht laat zien waar het PMWP in hoofdlijnen over gaat.