Deze video gaat over Commissaris naar Tilburg University
Commissaris van de Koning Wim van de Donk, heeft een benoeming tot Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University aanvaard. Deze gaat in op 1 oktober 2020.