Voor een succesvolle energietransitie is energieopslag en energieconversie cruciaal. We wekken namelijk steeds meer duurzame energie op, en dat kunnen we niet altijd direct en in dezelfde vorm gebruiken. Om energie effectief en betaalbaar op te kunnen slaan, is nog veel innovatie nodig. In Brabant werken daarom wetenschap, industrie en de high tech-maakindustrie aan nieuwe technologieën. 

Naar artikel