Begrotingssubsidie van €535.000,- te verlenen aan de Stichting Sint Agatha ten behoeve van de renovatie (in combinatie met herontwikkeling) van de oostvleugel en de zuidvleugel van het klooster en de terugplaatsing van het zogenaamde Mauritsraam in de kloosterkerk