Boerderij De Hoeve, Wijk en Aalburg ontvangt de Agrofood van de provincie Noord-Brabant uit handen van Elies Lemkes-Straver, Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur. Voor de wijze waarop zij melkveehouderij en akkerbouw combineren en zo op een innovatieve manier kringlopen maximaal sluiten. Zij doen dit met oog voor de natuur en liefde voor de bodem.