Monitoring Beekprik Beekprik in het wild

De beekprik is een zeldzame en bedreigde beekbewoner Om het behoud van de soort in Noord-Brabant veilig te stellen is RAVON met subsidie van de provincie Noord-Brabant enkele jaren geleden gestart met het herintroduceren van de beekprik in De Reusel in Noord-Brabant. Inmiddels is het project afgerond. Met hoopgevend resultaat.


Naar artikel